24 / oktober 2020
Heropstart EuroMillions Volleybalcompetitie
De Minister van Sport Ben Weyts heeft de aanvraag van de EuroMillions Volley League om een uitzondering te krijgen om de competitie en trainingen met contact gisteren goedgekeurd. Het door de Liga opgestelde  algemene en testing- protocol werden bestudeerd door de virologen  en voorgelegd aan de federale corona commissaris. Ze werden beiden positief beoordeeld. De Liga verkrijgt deze uitzondering omdat en we citeren: “ De EuroMillions Volley League zich onderscheidt als competitie omwille van de volgende redenen: 1) de competitie geeft recht op Europese tickets 2) de E.M league is een erkende werkorganisatie bij Paritair Comité 223, 3) de infrastructuur wordt op de wedstrijddag exclusief voorzien voor de profclub en 4) er werd door de Ligaleden eigen testprotocol uitgewerkt”.
De competitie mag dus verder doorgaan maar wel onder de voorwaarde dat de protocollen strikt worden nageleefd en dat het toelaten van publiek afhankelijk is van het Ministrieel Besluit.
Met de begeleiding van de experten van Mensura en in permanent overleg met de Pro Basketball League hebben de Liga en haar professionele clubs maandenlang gewerkt aan het opstellen van een generiek Covid 19 protocol, dat heeft geleid  tot deze uitzondering. Voor elke zaal waarin de competitie gespeeld wordt werd een specifiek protocol overlegd met de lokale overheden om maximaal de veiligheid te kunnen garanderen en opdat de competitie verder zou kunnen doorgaan.